budayakan Ilmu, Amal dan Dakwah ( silakan muat turun )

Followers

Friday, June 17, 2011

salam.. Sedikit Pandangan Mengenai Hukuman Sebat . [ 1 ]

 Sekilas Pandang
Meskipun Hukuman Sebat secara Syariah di Malaysia terdapat perbezaan dengan hukuman yang sebenar, namun, kita terpaksa hadapinya dengan polimik undang-undang yang sedia ada, ini kerana kita perlu lalui menggunakan kaedah keadaan semasa iaitu fiqhul waqi’. Maka kita harus perjuangkan hukuman yang sedia ada walaupun agak berbeza, oleh yang demikian kita tidak harus berhenti memperjuangkannya sehingga dapat memartabatkan Hukuman Syariah yang sebenar di Malaysia.
Tidak dinafikan Undang-undang Sivil juga mempunyai hukuman sebatan, namun ia amat berbeza dengan Hukuman Syariah yang sebenar mahupun mengikut arus Undang-undang Syariah di Malaysia. Ngeri melihat pelaksanaan hukuman sebat sivil menghantui pelaksanaan sebat syariah. Ramai yang menyamakan sebat sivil ini dengan sebat syariah. Sebat sivil dilihat terlalu kejam kerana mendatangkan pendarahan dan kecederaan malah parut sebat itu sendiri hanya akan hilang selepas dua tahun disebat.
Undang-undang berkaitan dengan kesalahan yang boleh dijatuhkan hukuman sebat berbeza antara negeri. Lebih banyak kesalahan sepatutnya boleh dikenakan hukuman sebat.Sebagai contohnya denda di dalam kes khalwat tidak mampu membendung gejala sosial ini yang semakin berleluasa.

Walaupun memang ada peruntukan kesalahan, hukuman sebat amat jarang dijatuhkan melainkan di Kelantan dan Pahang. Oleh yang demikian pelaksanaan hukuman ini belum lagi diuji sepenuhnya. Ada banyak bantahan diutarakan daripada ahli akademik, aktivis hak asasi manusia dan peguam terhadap hukuman sebat ini. Majlis Peguam sudah meluluskan satu resolusi yang menegaskan bahawa sebat itu adalah kejam, tidak berperikemanusiaan dan amat menyeksakan. Majlis Peguam mendesak kerajaan menghapuskan hukuman sebat.

   Hukuman sebat syariah agak berbeza dengan sebat sivil. Walaupun peruntukan hukuman ini sudah lama wujud, pelaksanaannya masih lagi belum meluas. Sudah sampai masanya hukuman ini dijatuhkan dan dilaksanakan sepenuhnya. Halangan yang ada adalah halangan bersifat metafora dan bukan halangan sebenar. Hukuman sebat ini boleh dilakukan pada bila-bila masa kerana agensi yang berkaitan seperti penjara sudah bersedia melaksanakannya.

   Malah hakim-hakim syarie juga sudah melihat demonstrasi sebat syariah oleh pegawai penjara mendapati ia tidak bertentangan dengan peruntukan undang-undang dan hukum syarak.

*** untuk melihat perbezaan hukuman sebat sivil dengan syariah di Malaysia , sila ke laman  - salam.. hukuman sebatan . [1] -

Thursday, June 16, 2011

salam.. hukuman sebatan . [ 1 ]PERBANDINGAN SEBATAN DI ANTARA UNDANG-UNDANG SYARIAH DI MALAYSIA DAN UNDANG-UNDANG SIVIL.

Sebat adalah satu bentuk hukuman yang bertujuan memberi pengajaran kepada orang yang melakukan kesalahan. Hukuman sebat juga berupaya menghindar dan membersihkan masyarakat daripada perbuatan dan tabiat keji dan hina. Terdapat perbezaan mengenai hukuman sebat di antara Undang-undang Syariah dengan Sivil di Malaysia. Di sini penerangan mengenai perbezaan  prosedur-prosedur hukuman sebat keduanya.

1. Tempat bagi menjalankan hukuman sebat

Tempat yang dijalankan hukuman sebat bagi sebatan jenayah syariah mana-mana tempat yang telah di arahkan oleh mahkamah untuk hukuman sebat dilaksanakan mengikut (Seksyen 125(3)(c) Akta Tatacara Jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan) manakala tempat hukuman dijalankan sebatan sivil pula ialah tempat dan masa seperti yang di arahkan oleh Majistret mengikut (Seksyen 286 Kanun Prosedur Jenayah).

2. Saksi

Saksi bagi pesalah jenayah syariah ialah sekurang-kurangnya empat orang saksi lelaki Islam yang adil berdasarkan (Kaedah-kaedah Hukuman Sebat 1987 Negeri Kelantan). Manakala bagi saksi bagi pesalah jenayah sivil pula ialah tiada saksi diperlukan semasa hukuman dilaksanakan.

3. Masa pelaksanaan hukuman sebatan

Masa untuk melaksanakan sebatan jenayah syariah ialah sebatan hendaklah dikenakan dengan seberapa segera yang praktik. Sekiranya rayuan di pohon sebatan hendaklah dikenakan dengan seberapa segera yang praktik selepas penerimaan perintah mahkamah rayuan yang mengesahkan hukuman tersebut berdasarkan (Seksyen 126(2) Akta Tatacara Jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan) . Manakala bagi kesalahan sebatan sivil sebatan boleh dilaksanakan selepas tamat tempoh tujuh hari daripada hukuman itu sekiranya hukuman sebat adalah hukuman tambahan kepada hukuman penjara. Selain daripada itu juga, sebatan boleh dilaksanakan selepas tamat tempoh empat belas hari sekiranya hukuman penjara sehingga empat belas hari dikenakan. sekiranya rayuan bagi hukuman tersebut dibuat, sebatan boleh dilaksanakan selepas perintah mahkamah rayuan menetapkan hukuman sebat itu berdasarkan  (Seksyen 287 Kanun Prosedur Jenayah).

4. Rotan

Alat sebatan yang digunakan untuk sebatan jenayah syariah ialah tidak termasuk pemegangnya hendaklah daripada jenis yang sama dan dibuat sama ada daripada rotan atau ranting kecil pokok yang tiada ruas atau buku dan panjangnya tidak melebihi 1.22 meter dan tebalnya tidak melebihi 1.25 sentimeter berdasarkan (Seksyen 125(2) Akta Tatacara Jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan). Alat sebatan bagi kesalahan jenayah sivil terbahagi pada dua iaitu yang pertama bagi orang dewasa ialah rotan tidak boleh lebih daripada 1.25 sentimeter garis pusat manakala yang kedua pula bagi kanak-kanak iaitu rotan yang halus dan ringan.Ini berdasarkan (Peraturan 131(5)(a) dan (b) Peraturan- peraturan Penjara 2000).

5. Bahagian anggota badan yang akan disebat

Bahagian anggota yang disebat bagi jenayah syariah ialah Sebatan boleh di lakukan di mana-mana bahagian anggota badan kecuali muka, kepala, perut, dada dan bahagian-bahagian sulit mengikut (Seksyen 125(3)(g) Akta Tatacara Jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan) manakala bahagian anggota yang disebat bagi jenayah sivil ialah Hukuman sebat dikenakan pada punggung pesalah itu berdasarkan (Peraturan 131(4) Peraturanperaturan Penjara 2000).

6. Cara pukulan sebat

Cara pukulan sebat jenayah syariah dengan cara menyebat dengan kekuatan yang sederhana
tanpa satu sebatan serta alat sebatan yang telah menyebat pesalah perlulah di angkat ke atas dan mengangkat tangan dan juga tidak mengakibatkan luka pada kulit pesalah selepas mengenakan tidak menariknya mengikut (Seksyen 125(3)(e)&(f) Akta TatacaraJenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan). Manakala cara pukulan sebat jenayah sivil ialah rotan diangkat setinggi mungkin dan dilibas ke punggung pesalah dan ditarik.

7. Pakaian

Bagi pesalah jenayah syariah ialah memakai pakaian yang menutup aurat bagi lelaki dan wanita mengikut (Seksyen 125(3)(h) Akta Tatacara Jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan). Manakala bagi pesalah jenayah sivil pula tidak memakai pakaian dan hanya ditutup di bahagian anggota sulit sahaja.

8. Kedudukan pesalah ketika sebat di laksanakan

Kedudukan pesalah jenayah syariah ialah bagi pesalah lelaki disebat dalam keadaan berdiri manakala bagi pesalah perempuan ialah disebat dalam keadaan duduk mengikut (Seksyen 125(3)(i) Akta Tatacara Jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan). Kedudukan bagi pesalah sivil pula di ikat di tripod dalam keadaan berdiri.

9. Pemeriksaan oleh Pegawai Perubatan

Bagi pesalah syariah ialah pemeriksaan oleh Pegawai Perubatan Islam di lakukan sebelum hukuman di laksanakan untuk diperakui bahawa pesalah dalam kesihatan yang baik untuk menjalani hukuman mengikut (Seksyen 125(3)(a) Akta Tatacara Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan). Bagi pesalah sivil ialah hukuman sebat boleh dijalankan sekiranya Pegawai Perubatan memperakui bahawa pesalah adalah berkeadaan sihat mengikut (Seksyen 290(i) Kanun Prosedur Jenayah).

10. Pegawai sebat

Bagi jenayah syariah ialah seorang Islam yang adil dan matang mengikut (Seksyen 125(3)(d) Akta Tatacara Jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan).Bagi jenayah sivil pula ialah Pegawai Sebat Rotan akan dilantik oleh Komisioner Jeneral Penjara.

11. Baki hukuman sebatan yang dihentikan

Bagi pesalah jenayah syariah ialah hukuman sebatan adalah ditangguhkan sekiranya Pegawai Perubatan Kerajaan memperakui bahawa pesalah itu tidak lagi dapat menerima sebatan, sebatan itu hendaklah ditangguhkan sehingga Pegawai Perubatan itu memperakui bahawa pesalah itu sihat tubuhnya untuk menjalani baki hukuman itu mengikut  (Seksyen 125(3)(j) Akta Tatacara Jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan). Manakala bagi pesalah sivil pula ialah Jika sebahagian atau keseluruhan hukuman sebat tidak dapat dilaksanakan atas sebab-sebab kesihatan, maka ia akan dirujuk kepada mahkamah mengikut (Seksyen 290 (2) & 291(1) Kanun Prosedur Jenayah) 

12. Penangguhan hukuman sebat

Penangguhan hukuman sebat bagi pesalah jenayah syariah ada 4 iaitu yang pertama ialah jika pesalah sedang hamil pelaksanaan hendaklah ditangguhkan sehingga 2 bulan selepas melahirkan anak, yang kedua ialah jika pesalah keguguran pula hendaklah ditangguhkan sehingga 2 bulan selepas keguguran mengikut (Seksyen 125(3)(b) Akta Tatacara Jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan), yang ketiga ialah jika pesalah telah disahkan oleh Pegawai Perubatan tidak sihat untuk menjalani hukuman sebat hendaklah di tangguhkan pelaksanaan hukuman sebat sehingga di sahkan sihat untuk menjalani hukuman mengikut  (Seksyen 125(3)(a) & (j) Akta Tatacara Jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan), yang keempat ialah jika pesalah membuat rayuan hukuman sebat ditangguhkan sehingga rayuan selesai mengikut (Seksyen 126(1) & (2) Akta Tatacara Jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan) manakala penagguhan hukuman sebat bagi pesalah jenayah sivil ada tiga iaitu yang pertama ialah sebat tidak akan dikenakan pada seorang perempuan, yang kedua ialah lelaki yang dijatuhkan hukuman mati tidak akan dikenakan hukuman sebat dan yang ketiga ialah lelaki yang diisytiharkan oleh mahkamah berumur lebih daripada 50 tahun mengikut (Seksyen 289 Kanun Prosedur Jenayah).

13.   Klausa Pengecualian

Bagi pesalah jenayah syariah ialah tiada pengecualian sebatan ke atas mana-mana kategori pesalah syariah manakala bagi pesalah jenayah sivil pula ada tiga pengecualian iaitu yang pertama ialah sebat tidak akan dikenakan pada seorang perempuan, yang kedua ialah lelaki yang dijatuhkan hukuman mati tidak akan dikenakan hukuman sebat dan yang ketiga ialah lelaki yang diisytiharkan oleh mahkamah berumur lebih daripada 50 tahun mengikut (Seksyen 289 Kanun Prosedur Jenayah).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang boleh dicernakan adalah kaedah-kaedah hukuman sebat mengikut undang-undang Syariah di Malaysia bukanlah salah satu hukuman yang berasaskan hudud dari segi bilangan sebatan, ia lebih kepada untuk disamakan dalam hukum takzir. Ini dapat bersamaan dengan  pendapat Ulamak Syafie berdasarkan Hadis :
من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين
Maksudnya : Sesiapa yang melebihi had “Sekatan” dalam kesalahan bukan hudud maka ianya termasuk bersama-sama golongan orang yang melampaui batas.

Ulamak Syafie berpendapat bahawa hukuman sebat dalam kesalahan ta’zir tidak boleh melebihi sekurang-kurang hukuman hudud. Ertinya hukuman ta’zir dengan rotan “Sebat” ke atas seseorang pesalah hendaklah kurang daripada empat puluh kali sebat. Ini menunjukkan bahawa hukuman yang sedia ada di Malaysia bertepatan dengan pendapat ini, iaitu hukuman takzir. Hukuman ini bukanlah hukuman hudud kerana tidak menepati ciri-ciri yang sebenar.

Namun yang demikian, dalam bab kesaksian ,kaedah-kaedah sebatan serta lain-lain yang berkaitan boleh dikatakan sama dengan apa yang dituntut oleh hukum Syara’ yang sebenar.


Thursday, June 9, 2011

salam.. Jurnal Kes ( MASTURA SARESWATHY BINTI ABDULLAH @ SARESWATHY A/P SUBRAMANIAM )

 PEMBUBARAN PERKAHWINAN KERANA PEMELUKAN ISLAM MASTURA SARESWATHY BINTI ABDULLAH @ SARESWATHY A/P SUBRAMANIAM
DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI SEREMBAN
DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
KES MAL NO: 05100-013-0623-2009DALAM PERKARA  PERMOHONAN PEMBUBARAN PERKAHWINAN KERANA PEMELUKAN ISLAM OLEH MASTURA SARESWATHY BINTI ABDULLAH @ SARESWAT
HY A/P SUBRAMANIAM………………..PEMOHON


Perlembagaan Persekutuan -  Bidang kuasa Eklusif Mahkamah Syariah – Per. 121(1A)-

Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) - Sama ada perkahwinan Pemohon dengan isterinya mengikut Undang-Undang Sivil masih berterusan – sek. 51 Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) [Akta 164] –

Undang-Undang Keluarga Islam – Bidangkuasa Mahkamah memutuskan permohonan pengisytiharan pembubaran Perkahwinan Kerana pemelukan Islam -  sek 46 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003 - Status agama Pemohon dan suami – Sama ada Pemohon telah memeluk Islam - Sama ada pemelukan Islam telah dimaklumkan kepada suami - sama ada suami enggan untuk turut memeluk Islam –

Undang-Undang Keterangansaksi bukan Islam - suami dipanggil untuk memberi keterangan – sek. 83(2) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003FAKTA KES

Pemohon, Mastura Sareswathy binti Abdullah @ Sareswathy a/p Subramaniam telah memohon ke Mahkamah ini untuk membubarkan perkahwinannya dengan suaminya mengikut sek. 46 (2) Enakmen Undang-Undang keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003. Pemohon seorang yang beragama Hindu sejak lahir, tetapi telah memeluk agama Islam pada  23hb Januari 2009, manakala suami Pemohon, Karisnan a/l Appoo  masih kekal dalam agama Hindu.

Pemohon telah berkahwin dengan Karisnan a/l Appoo  (No. K/P:  A 8055090) mengikut   upacara  Hindu  dan didaftarkan di bawah Akta memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 di bawah nombor daftar 544246  di pejabat Pendaftaran Negara Negeri Sembilan  pada 30hb Mei 1995.

Sepanjang tempoh perkahwinan, Pemohon dan Karisnan tidak dikurniakan sebarang cahaya mata.  Hubungan mesra antara Pemohon dan suaminya, Karisnan  tidak kekal lama.Setelah berlaku perselisihan faham, Pemohon telah meninggalkan suaminya dan berpindah ke Melaka iaitu lebih kurang pada bulan November 2008. Sejak tarikh tersebut, Pemohon tidak lagi tinggal bersama dengan suamninya sehingalah sekarang iaitu lebih kurang 15 bulan.  Menurut Pemohon, suaminya tidak memberi belanja (nafkah), sering bermain judi, dan sebagainya menyebabkan Pemohon bertindak keluar dari rumah kelamin mereka di Rahang   dan tinggal berasingan di Melaka kerana tidak tahan lagi dengan perangai suaminya.

Pemohon tinggal di Taman Norbah, Bukit Serindit Melaka dan bekerja sebagai ‘cleaaner’ di sebuah syarikat automobil. Pemohon bekerja di syarikat tersebut hamper setahun sebelum  kembali semula ke Seremban untuk menjaga ibunya yang sudah tua.

Pada 23hb Januari 2009, pemohon telah mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam dan pendaftaran pemelukan Islamnya telah disahkan di hadapan Pendaftar Muallaf (registrar of Muallafs) Majlis Ugama Islam Melaka dan didaftarkan dengan bil daftar No. # 013-2009.. Pemohon telah memakai nama Islam sebagai Mastura Sareswathy binti Abdullah.


Akibat pemelukan Islam tersebut, Pemohon telah memfailkan satu permohonan pembubaran perkahwinan di bawah sek 46  (2) Enakmen undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003 untuk membubarkan perkahwinannya dengan suaminya Karisnan a/l Appoo apabila suaminya masih enggan untuk turut memeluk agama Islam.


DIPUTUSKAN

Setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon dan berdasarkan affidavit yang difailkan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi dan hujah yang dikemukakan, maka Mahkamah dengan ini berpuashati dan memutuskan bahawa:

Telah sabit perkahwinan Pemohon Mastura Sareswathy binti Abdullah @ Sareswathy a/p Subramaniam dengan Karisnan a/l Appoo  (No. K/P:  A 8055090) mengikut upacara Hindu dan didaftarkan di bawah Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 melalui  daftar no. 544246  di Pejabat Pendaftaran Negara, Seremban, Negeri Sembilan  bertarikh 30hb Mei 1995.

Perkahwinan tersebut adalah dibubarkan mengikut Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003 mulai hari ini 1hb April 2009 bersamaan  5hb Rabiul Akhir  1430H akibat pemelukkan Mastura Sareswathy binti Abdullah @ Sareswathy a/p Subramaniam ke Agama Islam  pada 23hb Januari 2009  dengan tidak diikuti pemelukkan  ke Agama Islam oleh Karisnan a/l Appoo.

Pemohon, Mastura Sareswathy binti Abdullah @ Sareswathy a/p Subramaniam  hendaklah beriddah selama tiga kali suci dengan talak bain  bermula pada hari ini 3hb Februari 2009 bersamaan  18hb Safar  1431H.


PEGUAM SYARIE

Pemohon mewakili diri sendiri

PERUNDANGAN YANG DIRUJUK

1.      Perlembagaan Persekutuan Malaysia
2.      Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003
3.      Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 [Akta 164]
4.      Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003.
5.      Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan ) 2003

AL-QURAN YANG DIRUJUK

1.      al-Nisa’  : 4:58
2.      al- Mumtahanah : 10

KITAB YANG DIRUJUK

1.      Buhuth wa Fatawa Islamiyyah fi Qadhaya Mua’sarah, juz 2,
2.      I’anah al-Talibin, al-Sayyid al Bikri al Sayyid Abi Bakar Ibnu al Sayyid Muhammad Shataa al-Dimyati, Juz 4,
3.      Tafsir al-Azhar, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), Jilid 9, , Pustaka Nasional Pte. Ltd, Singapura,
4.      al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh,  Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli, juz. 9
5.     al-Ahkam al-Sultaniyyah, Abu Ya’la Al-Farra’.
6.     Keputusan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal  Ehwal Agama  Islam kali ke 11 pada 16hb Mac 1976

KES YANG DIRUJUK

1.         Permohonan Perisytiharan Pembubaran Perkahwinan Di Sebabkan Pertukaran Agama Oleh Siti Aisyah Janthip Aisam JH XXI/II (2006) 262.
2.         Pedley lwn Majlis Agama Islam Pulau Pinang (1990) 2 MLJ 307.
3.         Mohamed Habibullah b. Mahmood lwn Faridah bt. Dato’ Talib, (1992) 2 MLJ 793.
4.         Permohonan Perisytiharan Pembubaran Perkahwinan  kerana Pemelukan Islam Nur Adryana Qestina bt Abdullah JH( 2008) 25/1,157
5.         Letchumy lwn Ramadason, [1984] 1 MLJ 143,
6.         Ng Siew Pian lwn Abdul Wahid bin Abu Hassan, Kadi daerah Bukit Mertajam dan Satu Yang Lain [1992] 2 MLJ 425
7.         Tan Sung Mooi lwn Too Miew Kim [1994] 3 MLJ 117.
8.         Permohonan Perisytiharan Status Agama Simati Nyonya binti Tahir, JH XXI/II (2006) 221
9.         Permohonan Pembubaran Perkahwinan Siti Zubaidah Chew binti Abdullah @  Chew Yin Yin,  Kes Mal No. 05100-013-0110-2009, MTS Seremban, Negeri Sembilan


Penghakiman YA Tuan Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman, HMTS


Pemohon, Mastura Sareswathy binti Abdullah @ Sareswathy a/p Subramaniam telah mengemukakan  satu permohonan  di Mahkamah Tinggi Syariah Seremban pada 20hb Noveember 2009  supaya Mahkamah ini membuat pengesahan berkuatkuasanya pembubaran perkahwinan antara Pemohon dengan suaminya Karisnan a/l Appoo akibat daripada perbuatan Pemohon memeluk Islam pada 23hb Januari 2009 dan telah tidak diikuti perbuatan masuk Islam oleh suaminya Karisnan a/l Appoo.

Pemohon sewaktu memberi keterangan sama ada secara ikrar melalui affidavit yang difailkan bersama-sama dengan permohonan ini dan keterangan secara lisan yang telah dikemukakan ke Mahkamah ini  menyatakan  bahawa Pemohon, seorang yang beragama Hindu sejak lahir, telah berkahwin dengan Karisnan a/l Appoo  pada 30hb Mei 1995  mengikut adat dan kepercayaan tradisi ugama Hindu. Perkahwinan tersebut kemudiannya  didaftarkan mengikut kehendak Akta membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 melalui Daftar bil No. 544246 di hadapan Pendaftar perkahwinan Haji Razali bin Akip.  

Pada 23hb Januari 2009, pemohon telah mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam dan pemelukan ke agama Islam tersebut telah didaftarkan  oleh Pendaftar Muallaf, majlis Agama Islam Melaka. Pemohon telah memakai nama Islam sebagai Mastura Sareswathy binti Abdullah.Pemelukan Islam tersebut telah didaftarkan dengan No. Pendaftaran #: 013-2009.


Tindakan Pemohon memfailkan permohonan pembubaran perkahwinan di mahkamah ini kerana selepas hampir setahun, suaminya masih enggan untuk turut memeluk agama Islam dan tidak pula memfailkan petisyen perceraian di  Mahkamah Tinggi Sivil.


Sebelum Mahkamah memutuskan permohonan ini, adalah terlebih dahulu saya menyingkap bidangkuasa Mahkamah untuk mendengar permohonan ini sebelum kriteria-kriteria lain diambil kira.


i)     Bidangkuasa Mahkamah

Berdasarkan permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang dinyatakan di atas, saya berpendapat, beberapa persoalan perlu diputuskan sebelum Mahkamah ini membenarkan permohonan ini. Dari segi bidangkuasa, saya merujuk kepada seksyen 46 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003 yang memperuntukkan:

(2) Jika salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan bukan Islam memeluk agama Islam, maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuat kuasa untuk membubarkan perkahwinan itu melainkan jika dan sehingga disahkan sedemikian oleh Mahkamah.


Mengikut seksyen tersebut, sesuatu perkahwinan bukan Islam itu tidak akan terbubar dengan sendirinya apabila salah satu pihak telah memeluk Islam melainkan dan sehingga disahkan oleh Mahkamah (penekanan ditambah).  Mahkamah yang dimaksudkan ialah Mahkamah Syariah seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsiran seksyen 2 Enakmen yang sama iaitu:

“Mahkamah Syariah” atau “Mahkamah” ertinya Mahkamah Rendah Syariah atau Mahkamah Tinggi Syariah, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang ditubuhkan di bawah subseksyen 55(1) atau 55(2) Enakmen Pentadbiran;


Kuasa Mahkamah Syariah ini pula, telah diberikan secara eklusif oleh Perlembagaan Malaysia Melalui Jadual Kesembilan Senarai II yang memperuntukkan:

“Kecuali mengenai Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, hukum Syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, termasuk hukum Syarak yang berhubungan dengan pewarisan, berwasiat dan tidak berwasiat, pertunangan, perkhawinan, perceraian, mas kahwin,nafkah, pengangkatan, kesahtarafan, penjagaan, alang, pecah milik dan amanah bukan khairat; Wakaf dan takrif serta pengawalseliaan amanah khairat dan agama, pelantikan pemegang amanah dan pemerbadanan orang berkenaan dengan derma kekal agama dan khairat, institusi, amanah, khairat dan institusi khairat Islam yang beroperasi keseluruhannya di dalam Negeri; adat Melayu; Zakat, Fitrah dan Baitulmal atau hasil agama Islam yang seumpamanya; masjid atau mana-mana tempat sembahyang awam untuk orang Islam, pewujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu, kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan; keanggotaan, susunan dan tatacara mahkamah Syariah, yang hendaklah mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang yang menganut agama Islam dan hanya berkenaan dengan mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan ini, tetapi tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan kecuali setakat yang diberikan oleh undang-undang persekutuan; mengawal pengembangan doktrin dan kepercayaan di kalangan orang yang menganut agama Islam; penentuan perkara mengenai hukum dan doktrin Syarak dan adat Melayu.”


Perkara 121(1A)  Perlembagaan pula mengukuhkan lagi kuasa tersebut di mana mahkamah-mahkamah awam tidak boleh mengganggu atau mempertikaikan bidangkuasa tersebut.

(1A) Mahkamah-mahkamah  yang disebutkan dalam fasal (1) tidaklah boleh mempunyai bidangkuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidangkuasa Mahkamah Syariah

Mengenai bidangkuasa eklusif ini, diperjelaskan lagi oleh satu kes yang mashur iaitu, Mohamed Habibullah b. Mahmood v Faridah bt. Dato’ Talib, (1992) 2 MLJ 793, dimana Mahkamah Agung telah memutuskan bahawa tujuan Parlimen dalam Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan adalah untuk menyingkirkan bidangkuasa Mahkamah Tinggi mengenai apa-apa perkara dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kes ini kemudiannya menjadi ikutan kepada kes-kes lain di Malaysia kerana Mahkamah sivil tidak lagi campurtangan dalam perkara-perkara dibawah bidangkuasa Mahkamah Syariah.

Dari segi peruntukan yang telah diberikan oleh statut dan dikuatkan oleh kes tadi, saya berpuashati bahawa Mahkamah ini mempunyai bidangkuasa untuk memutuskan permohonan ini.

Perkara ini dikuatkan lagi dengan nas-nas syarak yang membenarkan sesorang Hakim menjalankan dan memutuskan hukuman dengan adil dan mengarahkan segala jenis amanah kepada mereka yang berhak menerimanya. Firman Allah SWT dalam surah al Nisa’ (4: 58):


Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan Segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum Dengan adil. Sesungguhnya Allah Dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran Yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya    Allah   sentiasa    Mendengar,     lagi   sentiasa Melihat
                                                                                               
  

Ayat ini memberi ruang kepada Mahkamah ini sebagai satu-satunya institusi yang berhak memutuskan perkara demikian kerana Pemohon sebaik sahaja memeluk Islam, tiada lagi tempat untuk menyelesaikan masalah rumahtangganya kerana kehadirannya sebagai seorang Muslim bermula pada 23hb Januari 2009 menyebabkan Pemohon telah tersisih dan tidak lagi diiktiraf mengikut undang-undang diri asal pemohon sebelum Pemohon memeluk Islam, iaitu di bawah Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 [Akta 164]. Seksyen 51 Akta tersebut memperuntukkan:


(1) Where one party to a marriage has converted to Islam, the other party who has not so converted may petition for divorce:

Provided that no petition under this section shall be presented before the expiration of the period of three months from the date of the conversion.

(2) The Court upon dissolving the marriage may make provision for the wife or husband, and for the support, care and custody of the children of the marriage, if any, and may attach any conditions to the decree of the dissolution as it thinks fit.

Ini bermakna, jika pihak yang tidak memeluk Islam tidak membuat petisyen perceraian, perkahwinan itu masih dianggap wujud walau pun kedua-dua pihak berlainan agama. Dalam hal ini, peruntukan seksyen 51 Akta 164 tersebut secara sendirinya memberi hak kepada pihak yang telah memeluk Islam dan menjadikan Mahkamah ini sebagai satu-satunya ruang untuk Pemohon menyelesaikan kemelut rumahtangganya. Walaupun penyelesaian di Mahkamah Syariah bukanlah satu penyelesaian mutlak bagi masalah ini, tetapi sekurang-kurangnya hak Pemohon untuk mendapatkan perceraian dan sebahagian belenggu masalahnya dapat dirungkaikan.

Dalam kes Pedley lwn Majlis Agama Islam Pulau Pinang (1990) 2 MLJ 307, Pemohon, iaitu isteri telah mendapat perisytiharan pembubaran perkahwinan daripada Mahkamah Syariah Pulau Pinang setelah Mahkamah berpuashati suami Pemohon telah enggan turut sama memeluk Islam pada masa yang ditetapkan. Perintah Pembubaran Perkahwinan tersebut telah tidak diterima oleh Mahkamah Tinggi Malaya selagi pihak yang tidak memeluk agama Islam tersebut tidak memfailkan petisyen perceraian di Mahkamah Sivil. Keadaan yang sama berlaku dalam kes-kes lain seperti Letchumy lwn Ramadason, [1984] 1 MLJ 143, Ng Siew Pian lwn Abdul Wahid bin Abu Hassan, Kadi daerah Bukit mertajam dan Satu Yang Lain [1992] 2 MLJ 425, dan kes Tan Sung Mooi lwn Too Miew Kim [1994] 3 MLJ 117.

keadaan ini meninggalkan kekosongan kepada Pemohon yang tiada tempat untuk menyelesaikan masalah perceraiannya, maka ruang kosong tersebut diisi oleh Mahkamah Syariah bagi pihak Pemohon yang beragama Islam. keadaan ini juga bertepatan dengan firman Allah  yang dinyatakan tadi iaitu sebahagian dari ayat 58 surah al-Nisa’ iaitu:

                         
dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum Dengan adil.


Berdasarkan peruntukan undang-undang dan nas Syarak yang dinyatakan tadi, saya berpuashati bahawa Mahkamah ini berbidangkuasa untuk mendengar permohonan ini.


ii)    Isu kedua yang perlu diputuskan oleh Mahkamah ini ialah mengenai status perkahwinan Pemohon.

Pemohon dalam affidavitnya menyatakan bahawa beliau telah berkahwin dengan Karisnan a/l Appoo pada 30hb Mei 1995  mengikut agama Hindu dan didaftarkan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 di bawah nombor daftar 544246 di hadapan Pendaftar perkahwinan Haji Razali bin Akip.  Selain daripada mengakuinya di dalam keterangan lisan, status perkahwinan Pemohon juga telah disahkan oleh saksi, iaitu suami Pemohon sendiri yang dipanggil oleh Mahkamah untuk memberikan keterangan. Suami Pemohon mengakui beliau dan Pemohon telah berkahwin pada 30hb Mei 1995  dan didaftarkan pada hari yang sama di Jabatan Pendaftaran Negara, Seremban Negeri Sembilan.  Mahkamah juga merujuk kepada eksibit yang dilampirkan berupa Borang I iaitu Daftar Perkahwinan  Daftar no. 544246 yang ditandakan sebagai eksibit P1. Pendaftaran perkahwinan tersebut dibuat di hadapan Pendaftar Perkahwinan Sivil, Haji Razali bin Akip . Berdasarkan keterangan ini, saya berpuashati bahawa perkahwinan antara Pemohon dan suaminya, Karisnan a/l Appoo telah berlaku.

Arahan supaya suami Pemohon yang bukan beragama Islam ini dipangil ke Mahkamah bagi memberi keterangan adalah bagi mengelakkan berlakunya konflik yang mungkin timbul dan bertujuan mengesahkan keengganan suami memeluk agama Islam. Beliau tidak dijadikan pihak dalam kes ini kerana sekatan undang-undang tetapi boleh dijadikan sebagai saksi atas dasar bayyinah sepertimana diperuntukkan di bawah seksyen 83 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003 yang memperuntukkan:

(2) Seorang yang bukan Islam adalah berwibawa untuk memberikan bayyinah untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima mengikut Hukum Syarak.


Dalam kes ini, karisnan a/l Appoo telah diserahkan satu notis supaya hadir ke Mahkamah ini pada 3hb Februari 2010 untuk memberi keterangan. Beliau mengakui telah berlaku perkahwinan dengan Pemohon.

Mahkamah merujuk kepada kes Permohonan Perisytiharan Status Agama Simati Nyonya binti Tahir, JH XXI/II (2006) 221, Di dalam kes ini  Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan dan Pegawai Agama Islam Daerah Tampin telah mengemukakan permohonan ke Mahkamah Tinggi Syariah Seremban untuk menentukan status agama si mati iaitu Nyonya binti Tahir. YA Hakim telah menerimapakai keterangan lisan yang dikemukakan oleh keluarga simati iaitu Chiang Ah Fatt, seorang yang bukan beragama Islam. Selain dari Chiang Ah Fatt, Mahkamah juga mendengar keterangan anak perempuan si mati iaitu Chiang Kwai Ying yang juga bukan beragama Islam. Mahkamah selanjutnya memutuskan bahawa simati adalah bukan beragama Islam. Dalam kes ini, walaupun affidavit Chiang Ah Fatt tidak diterima pakai oleh Mahkamah kerana ianya tidak mematuhi kehendak  seksyen 112 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003 tetapi keterangan lisannya telah membantu YA Hakim membuat keputusan yang tepat.

Lebih jauh dari itu, Mahkamah ini merujuk kepada sejarah Perundangan Islam dimana Hakim Syuraih yang mengadili perbicaraan anatara Saidina Ali r.a dan seorang lelaki yahudi yang dituduh mencuri baju besi baginda. Dalam kes tersebut, Hakim Syuraih telah menolak dakwaan Saidina Ali kerana kekurangan bukti dan memberikan hak kepada orang bukan Islam iaitu lelaki Yahudi tersebut. kes ini menunjukkan secara jelas bahawa Mahkamah berlaku adil walaupun terpaksa memberikan kepentingan atau hak kepada orang yang bukan Islam (lihat, Abu Ya’la Al-Farra’,  al-Ahkam al-Sultaniyyah, hal. 66).

Kehadiran karisnan dalam kes ini telah membantu mahkamah menyelesaikan beberapa perkara. Antaranya penentuan agama Pemohon dan suami, menganjurkan suami, iaitu karisnaan aa/l Appoo memeluk Islam dan mengesahkan keengganannya untuk berbuat demikian. Kehadirannya bagi memberi kesaksian dalam bentuk bayyinah membantu Mahkamah ini membuat keputusan yang tepat dan selari dengan kehendak undang-undang dan Hukum Syarak.


iii)  Status agama Pemohon.

Mengikut keterangan Pemohon, beliau telah memeluk Islam dan mengucap dua kalimah shahadah pada 23hb Januari 2009 di hadapan Pendaftar muallaaf, Majlis Agaama Islam Melaka. Pemelukan Islam ini diperkuatkan lagi dengan kad Akuan memeluk Islam daftar no.  #: 013-2009 yang dieksibitkan oleh Pemohon.

Pemohon juga mengemukakaan seorang saksi iaitu Omar bin Abdullah, yang merupkan abang kandung Pemohon.  Menurut Saksi, Pemohon telah memeluk Islam seawall tahun 2009, iaitu awal sebulan daripada beliau yang juga turut memeluk agama Islam pada bulan Mac 2009. Walaupun Pemohon memeluk Islam di Melaka, dia yakin dengan pengislaman Pemohon kerana sering tengok Pemohon berulang alik ke Pusat Dakwah Islamiah, Paroi untuk bersembahyang dan belajar sembahyang, di mana ia juga turut serta.

Berdasarkan fakta-fakta  tersebut, Mahkamah ini berpuashati bahawa perbuatan  pemelukan Islam oleh Pemohon telah berlaku secara resmi apabila Pemohon mengucap dua kalimah syahadah dan didaftarkan di hadapan Pendaftar Muallaf, Majlis Agama Islam Melaka pada 23hb Januari 2009.

Di dalam kitab I’anah al talibin, oleh al-Sayyid al Bikri al Sayyid Abi Bakar Ibnu al Sayyid Muhammad Shataa al-Dimyati, Juz 4, dar al-Fikr, Lebanon, (t/t) hal.139 menyebut:

“hanya sa nya terhasil keIslaman seseorang kafir atau seseorang murtad itu dengan pengucapan dua kalimah syahadah, bagi orang yang boleh bercakap”


iv)  Sama ada perbuatan pemelukan Islam oleh Pemohon diikuti oleh perbuatan pemelukan Islam oleh suaminya, iaitu Karisnan a/l Appoo.

Dalam memutuskan sama ada perkahwinan antara Pemohon dan isteri Pemohon masih berterusan atau terputus akibat perbuatan pemelukan Islam oleh pemohon, Mahkamah ini perlu meneliti  dan mengesahkan status agama suami Pemohon iaitu Karisnan a/l Appoo sama ada masih terus kekal dengan agama asalnya iaitu Hindu atau sebaliknya. Jika Karisnan masih terus kekal dengan agama asalnya iaitu Hindu dan enggan memeluk Islam, maka perkahwinan antara Pemohon dan isterinya akan terputus dan Mahkamah boleh membubarkan perkahwinan Pemohon dan suaminya. Seksyen 46 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003  memperuntukkan:


(2) Jika salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan bukan Islam memeluk agama Islam, maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuat kuasa untuk membubarkan perkahwinan itu melainkan jika dan sehingga disahkan sedemikian oleh Mahkamah.

Bagi menjelaskan keadaan ini, suami Pemohon telah hadir ke Mahkamah dan diminta member keterangan. Beliau telah memberikan kerjasama yang baik dengan hadir dan memberi keterangan bagi pihak Pemohon. Menurut Karisnan, beliau mengakui beliau dan Pemohon telah berkahwin mengikut adat dan agama Hindu pada 30hb Mei 1995 dan didaftarkan mengikut kehendak Akta Membaharui Undang-Undang 1976. Pendaftaran tersebut dibuat di hadapan Tuan Haji Razali Mat Akip pada hari yang sama. Menurut Karisnan, hubungan beliau dengan Pemohon kurang baik dan tidak tinggal bersama sejak setahun  yang lalu.  Beliau maklum atau tahu mengenai pemelukan Islam oleh Pemohon setelah diberitahu oleh Pemohon beberapa bulan yang lepas dan tidak bersetuju dengan Pemohon untuk turut memeluk Islam. Keenganan tersebut sekali lagi diluahkan oleh Karisnan apabila  beliau tidak bersetuju untuk memeluk Agama Islam walau pun Mahkamah  ada memintanya berbuat demikian. Sewaktu menjawab soalan Mahkamah, Karisnan sekali lagi menyatakan keenggananya untuk memeluk Islam dan dia tiada bantahan dengan permohonan yang dibuat oleh Pemohon. Saksi juga mengakui faham bahawa perkahwinannya dengan Pemohon akan berterusan jika beliau turut memeluk Islam, bagaimanapun beliau kekal dengan pendiriannya untuk tidak memeluk Islam dan ingin bercerai.


Mahkamah mengambil kesempatan dengan kehadiran Pemohon dan suaminya ke Mahkamah dan pasangan ini telah diberi penerangan ringkas. Keadaan ini adalah sejajar dengan kehendak  keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan melalui Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke 11 pada 16hb Mac 1976 yang menyebut:

“a-        Nikah pasangan suami isteri yang bukan beragama Islam akan terputus jika salah seorang  daripadanya memeluk agama Islam tetapi jika yang seorang lagi memeluk agama Islam juga dalam masa iddah itu maka kekal nikah mereka.
b-         dalam keadaan di mana salah seorang daripada pasangan suami isteri yang bukan beragama Islam memeluk agama Islam maka hendaklah diberi penerangan kepada mereka mengenai terpisahnya yang akan berlaku (tertalak) jika seorang lagi tidak memeluk agama Islam dan hendaklah dinasihat dan dipujuk yang seorang lagi itu dengan hikmah supaya ia memeluk agama Islam juga”
           
Dari segi syarak pula saya merujuk kepada satu kes yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu iaitu Permohonan Perisytiharan pembubaran perkahwinan Di Sebabkan Pertukaran Agama Oleh Siti Aisyah Janthip Aisam JH XXI/II (2006) 262. Dalam kes ini, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu telah merujuk kepada beberapa nas al-Quran dan kitab-kitab muktabar mengenai perkara ini. Antaranya YA Hakim merujuk kepada sebahagian ayat 10 surah al Mumtahanah:

bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu, maka ujilah (iman) mereka; Allah lebih mengetahui akan iman mereka; dengan yang demikian, sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu (sebagai isteri), dan orang-orang kafir itu pula tidak halal bagi mereka (sebagai suami)….”


Dalam mentafsirkan  ayat tersebut, YA Hakim memetik kata-kata Professor Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka) di dalam kitabnya Tafsir al-Azhar, Jilid 9, cetakan ke 3, 1999, Pustaka Nasional Pte. Ltd, Singapura, hal. 7310 yang menjelaskan:

“Menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Sufyan bin Uyaynah yang disebut juga sebagai mazhab orang Kufah; kalau yang perempuan lebih dahulu masuk Islam, dianjurkan kepada suaminya supaya masuk Islam pula, kalau si suami tidak mau, difaraklah (dipisahkan) diantara keduanya”


Di dalam kes Siti Aisyah tersebut, YA Hakim telah berpuashati bahawa suami Pemohon iaitu Enui a/l Aisom telah tidak memeluk Islam malah telah enggan untuk memeluk agama Islam dan seterusnya membubarkan perkahwinan  antara Pemohon, iaitu Siti Aisyah Janthip Aisam dan suaminya Enui a/l Aisom kerana keengganan suaminya untuk memeluk Islam.

Dalam kes Permohonan Perisytiharan Pembubaran Perkahwinan  kerana Pemelukan Islam Nur Adryana Qestina bt Abdullah JH( 2008) 25/1,157, YA HMTS Seremban telah meluluskan pembubaran perkahwinan Pemohon dengan suaminya setelah Mahkamah berpuashati perkahwinan antara Pemohon dan suaminya mengikut acara sivil masih berterusan, dan usaha yang wajar telah dibuat untuk memaklumkan kepada suaminya,  Gopal a/l Subramaniam tetapi beliau masih enggan untuk memeluk agama Islam walaupun telah ada usaha oleh Pemohon untuk memujuknya. 


Saya juga merujuk kepada kes Permohonan Pembubaran Perkahwinan Siti Zubaidah Chew binti Abdullah @  Chew Yin Yin   Kes Mal No. 05100-013-0110-2009, MTS Seremban Negeri Sembilan (Kes ini belum dilaporkan). Fakta kes ialah  Mahkamah Tinggi Syariah Seremban, Negeri Sembilan  berpuashati bahawa Pemohon, telah sabit berkahwin dengan suaminya, Hoo Ying Soon pada 14hb Februari 2007 mengikut upacara Budha dan didaftarkan di bawah Akta memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976, dan berpuashati bahawa perkahwinan tersebut masih berterusan dan mahkamah juga berpuashati Pemohon telah memeluk Islam pada 28hb Januari 2009 dan sehingga ke hari perbicaraan, suaminya, Hoo Ying Soon masih enggan untuk memeluk agama Islam sepertimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Mahkamah  juga berpuashati bahawa segala usaha yang perlu telah dibuat oleh Pemohon termasuklah memaklumkan pemelukan Islam oleh pemohon kepada suaminya dan Mahkamah ini juga berpuashati bahawa suami Pemohon, Hoo Ying Soon memahami bahawa perkahwinannya dengan Pemohon akan terbubar dengan keengganan masuknya kedalam Agama Islam.

Dalam kes di hadapan saya ini, saya berpuashati Pemohon telah memeluk Islam pada 23hb Januari 2009, telah memaklumkan pemelukkannya kepada suaminya Karisnan a/l Appoo beberapa bulan selepas pemelukkannya dan suaminya enggan untuk turut sama memeluk Islam. Suami Pemohon, Karisnan a/l Appoo telah dipanggil ke mahkamah ini dan beliau tetap menyatakan keengganannya untuk memeluk Islam. Suaminya juga faham dan tahu tentang keengganannya tersebut boleh menyebabkan perkahwinannya dengan Pemohon pada 30hb Mei 1995 akan terbubar jika dia tidak turut sama memeluk Islam.KEPUTUSAN MAHKAMAH

Setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon dan berdasarkan affidavit yang difailkan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi dan hujah yang dikemukakan, maka Mahkamah dengan ini berpuashati dan memutuskan bahawa:

Telah sabit perkahwinan Pemohon Mastura Sareswathy binti Abdullah @ Sareswathy a/p Subramaniam dengan Karisnan a/l Appoo  (No. K/P:  A 8055090) mengikut upacara Hindu dan didaftarkan di bawah Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 melalui  daftar no. 544246  di Pejabat Pendaftaran Negara, Seremban, Negeri Sembilan  bertarikh 30hb Mei 1995.

 Perkahwinan tersebut adalah dibubarkan mengikut Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003 mulai hari ini 1hb April 2009 bersamaan  5hb Rabiul Akhir  1430H akibat pemelukkan Mastura Sareswathy binti Abdullah @ Sareswathy a/p Subramaniam ke Agama Islam  pada 23hb Januari 2009  dengan tidak diikuti pemelukkan  ke Agama Islam oleh Karisnan a/l Appoo.

Pemohon, Mastura Sareswathy binti Abdullah @ Sareswathy a/p Subramaniam  hendaklah beriddah selama tiga kali suci dengan talak bain  bermula pada hari ini 3hb Februari 2009 bersamaan  18hb Safar  1431H.

Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman
Hakim Mahkamah Tinggi Syariah
Seremban
3hb Februaril 2010
10.30am.Wednesday, June 8, 2011

salam.. Tutorial bagaimana nak pisahkan notification facebook mail dengan inbox

asssalamu'alaikum.. hari ini, saya hendak ajarkan sesuatu yang agak berguna... maybe ianya berguna untuk sestengah orang , mungkin tidak.. kerana penting juga kita on notification ini untuk rujukan kita , namun saya faham mengenai keadaan ini,, kita perlukan notification mail fb nih.. tp ianya telah menyemakkan dan menyebabkan kadang-kadang email yang PENTING telah TENGGELAM .. nak cari pulak susah.. .. jadi saya ambil inisiatif untuk membuat tutorial ini..

 KHAS UNTUK YAHOO MAIL, mungkin gmail pon boleh guna kaedah ini

FIRST sekali, kita buka YAHOO MAIL  kita, kemudian, yang lebih baik kita UPGRADE email kita iaitu dengan pergi ke HELP lepas itu pergi ke NEW FEATURES kemudian akan terbuka new tab, then kita tekan UPGRADE untuk yang TERBARU.. yang sudah upgrade , bagus,, biarla.. LIHAT IMAGE INI :

1 . MAKE A NEW FEATURES :  go to help, then click on 'new features'- mula-mua buatlah interface mail yang baru ya..
2. UPGRADE EMAIL :
3. ACCEPT IT : 

4. MAKE A NEW FOLDER FOR FACEBOOK FOLDER . DO LIKE BELOW : buat folder baru untuk folder facebook, lakukan seprti di bawah :


5. THEN GO TO OPTION AND CLICK ON MAIL OPTION : pergi ke OPTION kemudian tekan pula MAIL OPTION : 

6. THEN FIND FILTER MENU AND PLEASE ADD NEW FILTER : kemudian cari Filter di bahgian MENU  dan tekan ADD FILTER :
7. THEN FILL IN THE BLANKS LIKE THE IMAGE : kemudian isi tempat KOSONG seperti dalam gambar : maaf ya dalam image ni silap eja la.. bukan field , tapi fill.. " oh my awareness " field padang la cek.. huhuhu

 8. THEN SAVE IT.. FINISH>> CONGRATULATION : kemudian SAVE la yea.. TAHNIAH..  

___________________________________________________

Dah selesai.. CUBA TUNGGU DAN LIHAT HASILNYA,   EMAIL DARI NOTIFICATION FB YANG BARU AKAN TERPISAH DARI INBOX, IANYA AKAN TERUS KE FOLDER FACEBOOK.. MAKA IANYA TIDAK AKAN MENGGANGU LAGI EMAIL-EMAIL PENTING ANDA DI DALAM INBOX.. in sya Allah berjaya.. semoga dipermudahkan. 

******tidak dinafikan kita boleh guna cara kita set supaya tidak hantar notification FB kepada email kita, tapi sebenarnya ianya ada kepentingan juga untuk kita check balik mengenai fb kita, contoh mengenai komen-komen yang sudah dipadam kita boleh membacanya di email kita.. SATU lagi pesanan, kalau email-email lama FB itu, kita kena move sendiri ke folder facebook secara manual, yang automatik masuk adalah notification yang baru sahaja, ia automatik masuk ke folder facebook, in sya Allah, *****  

*** SATU lagi, untuk email selain FB pon boleh juga, cuma tukar ja dari facebook ke nama yang dikehendaki contohnya[ yahoo group semawar merah, dan buatlah folder semawar merah dan edit filter ikut nama sender semawar merah, selalunya yahoo group akan ada tanda [..nama group......] cnth : [semawarmerah] untuk sender, so, perhatikan betul,, tulis biar sama dengan filter.. thats all, senangkan??]..****

SELAMAT MENCUBA ... ada apa-apa masalah please PM me on FB yea.. good luck.. BARAKALLAHU LAKUM WA LANA..  see you again.....