budayakan Ilmu, Amal dan Dakwah ( silakan muat turun )

Followers

Wednesday, July 14, 2010

salam.. selingan fatwa 2

Fatwa siri17/1998-(Perkataan “Carlsberg” Pada Pakaian) 1
Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.
Fatwa Pilihan
PERKATAAN “CARLSBERG” PADA PAKAIAN
Fatwa siri : 17/1998

Soalan:
Dengan hormatnya sukacita dipohonkan fatwa berhubung dengan perkataan
‘Carlsberg’ pada pakaian, untuk kegunaan dan rujukan Unit Kawalan Akidah
dan Syara‘iah, Jabatan Hal Ehwal Syara‘iah, Kementerian Hal Ehwal Ugama,
Negara Brunei Darussalam.

Jawapan:

ucapan aluan mufti..(tak dpat dicopy)

Dalam dunia perniagaan berbagai-bagai cara dibuat untuk melaku atau
melariskan sesuatu barangan atau jenama itu. Di sinilah peranan iklan dengan
segala macam caranya. Salah satunya ialah dengan menulis nama barang di
atas baju, dengan tujuan supaya barang itu dikenali, diminati lalu pengguna
akan tertarik dan membelinya.
Carlsberg ialah jenama bagi sejenis minuman keras atau sejenis arak.
Khamr atau arak itu adalah haram. Perkara ini telah jelas dan maklum kepada
umat Islam. Pengharaman arak bukan sahaja kepada yang meminumnya, bahkan meliputi
segala yang berkaitan dengan pemerosesannya, membawa kepada orang yang
menghidangkannya dan lain-lainnya.

Semua orang yang berurusan bagi tujuan
berkaitan dengan arak akan mendapat laknat Allah dan RasulNya,
sebagaimana perkara ini disebut oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam:
Maksudnya: Daripada Syabib, saya mendengar Anas bin Malik (atau: Anas
meriwayatkan kepadaku), dia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam melaknat perihal arak kepada sepuluh orang; orang yang
memerahnya, orang yang menyuruh memerahnya, orang yang meminta
dibuatkan arak, orang yang membawanya, orang yang meminta dibawakan
arak, orang yang menjualnya, orang yang meminta dibelikan arak, orang yang
memberi minum arak, orang yang minta diminumkan arak, sehingga Baginda
menghitung sepuluh daripada jumlah ini.”
(Hadis riwayat Ibnu Majah )
Apabila perkataan Carlsberg itu dilabel atau digambar di atas baju, maka tiada
lain tujuannya ialah untuk mempromosi, melaris atau mengiklankan Carlsberg
itu supaya ianya diminati dan akhirnya akan dibeli. Ini sudah tentu akan
menguntungkan syarikat pengeluarnya. Maka sesiapa jua yang memakai baju yang ada padanya Carlsberg itu sama ada disedari atau tidak, telah menolong untuk memperkenal, mempromosi dan
melariskan jualan Carlsberg.

Oleh sebab Carlsberg itu sejenis arak, maka memakai baju yang ada padanya
nama jenama ini adalah termasuk dalam tegahan umum oleh Allah:
Tafsirnya: Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa
(maksiat) dan permusuhan.
(Surah al-Mâidah: 2)

Tidak syak lagi mempamerkan Carlsberg itu tidak sunyi daripada tujuan
mempromosi dan memperkenalkan minuman itu supaya ianya lebih dikenali dan
diminati sehingga akhirnya membawa lebih laris dan lebih laku minuman arak
itu. Jika pemakainya ada tujuan sedemikian, maka si pemakai itu telah
menolong pada yang haram. Atau jika dia tiada bertujuan yang demikian itu,
namun apa jua caranya, sekurang-kurangnya secara tidak langsung dia masih
sahaja boleh dianggap menolong perkara-perkara haram seperti yang
disebutkan di atas.

Oleh hal yang demikian, bagi mengelakkan orang-orang Islam daripada
memakai baju yang ada padanya jenama Carlsberg itu yang boleh
menjerumuskan mereka kepada haram, maka adalah menjadi kewajipan
kerajaan Islam untuk tidak membenarkan pengedaran atau menarik balik
pengedaran mana-mana baju yang mengandungi jenama arak seperti Carlsberg
atau yang seumpamanya.

والله أعلم بصواب

No comments:

Post a Comment