budayakan Ilmu, Amal dan Dakwah ( silakan muat turun )

Followers

Tuesday, July 13, 2010

salam.. selingan fatwa 1


KEPUTUSAN JAWATANKUASA PERUNDING HUKUM SYARA' (FATWA)
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN MENGENAI
PERNlKAHAN ANTARA MENANTU DENGAN IBU MERTUA TIRI

1. TAJUK PERSOALAN

Pihak Jabatan Agama Islam Selangor telah menerima pengaduan daripada wakil jemaah Surau Kg. Pekan, Simpang Lima, Sungai Besar mengenai seorang ahli qaryah tersebut telah bernikah dengan ibu mertua tirinya.
Aduan ini dipanjangkan ke Bahagian Fatwa untuk mendapatkan keputusan Fatwa samada sah atau tidak pernikahan mereka berdua. Pernikahan tersebut melibatkan En. Mohidin bin Abd. Samad (Menantu) dengan Puan Arbaatun bte Hj. Maamun (Ibu Mertua tiri yang telah bernikah pada 29 November 1991 dan dinaikahkan oleh AF Tuan Kadi Sungai Besar.
Maka Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) te lah diminta memberikan Fatwanya mengenai perkara tersebut.

2. PERBINCANGAN DAN KEPUTUSAN

2.1. Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti mengikut hukum yang muktabar didalam Islam. Keputusannya adalah seperti berikut :
"Bahawa pernikahan di antara En. Mohidin bin Abd. Samad (Menantu) dengan Puan Arbaatun bte Hj. Maamun adalah sah, kerana ia tidak ada hubungan nasab keturunan atau ikatan perkahwinan yang diharamkan mengikut hukum Syara' 

dalilnya adalah :
Maksudnya :
Diharamkan kepada kamu berkahwin (perempuan-perempuan yang berikut), ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan saudara-saudara bapa kamu dan saudara-saudara ibu kamu dan anak-anak saudara kamu yang lelaki dan anak-anak saudara kamu yang perempuan dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara sesusuan kamu dan ibu-ibu isteri
kamu dan anak-anak tiri yang dalam peliharaan kamu dari isteri-isteri yang telah kamu campuri, tetapi kalau kamu belum campuri mereka (isteri kamu) itu (dan kamu telah pun menceraikan mereka), maka tiadalah salah kamu (berkahwin dengannya), dan (haram juga kamu berkahwin dengan) bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu, dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali (untuk menjadi isteri-isteri kamu), kecuali yang telah berlaku pada masa yang lalu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi, dan (diharamkan juga kamu berkahwin dengan) perempuan-perempuan isteri orang, kecuali hamba sahaja yang kamu membelinya, (diharamkan segala yang tersebut itu) ialah suatu ketetapan hukum Allah (yang diwajibkan) atas kamu, dan (sebaliknya), dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain dari yang tersebut itu" .

Daripada ayat yang disebutkan di atas jelas menunjukkan bahawa tidak ada larangan perkahwinan (pernikahan) emak mertua tiri itu diharamkan dalam Islam.
Keputusan Fatwa ini telah dibuat dengan sebulat suara ahli yang hadir pada 26 Rejab 1413 Hijrah bersamaan 19 Januari 1993

KEPUTUSAN JAWATANKUASA PERUNDING HUKUM SYARA'(FATWA)
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN MENGENAI
PANGGlLAN DYMM UNTUK SULTAN SELANGOR DAN LAGU NEGERI SELANGOR


1. TAJUK PERSOALAN

Pertanyaan ini diterima daripada Ketua Setiausaha Sulit Kepada YAB Menteri Besar Selangor yang ingin mendapatkan pandangan dan ulasan mengenai perkara tersebut, kerana dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang berlaku pada masa ini dan juga bagi menghilangkan kekeliruan di kalangan rakyat.
Maka Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah diminta memberikan Fatwanya mengenai perkara tersebut.

2. PERBINCANGAN DAN KEPUTUSAN

2 .1. AhIi Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti dari segala aspek khususnya dari segi agama dan kesimpulannya adalah seperti berikut :
"Bahawa ucapan dalam ayat Duli Yang Maha Mulia adalah tidak sesuai diucapkan oleh seseorang, kerana ia menyamai dengan sifat Allah.

Oleh kerana perkara ini melibatkan Negeri-negeri lain yang mempunyai raja. maka Jawatankuasa Perundingan Hukum Syara' berpendapat adalah lebih baik dibincangkan di dalam Majlis Fatwa Kebangsaan supaya tindakan yang sama dapat diselaraskan kepada semua Negeri.
Keputusan Fatwa ini telah dibuat dengan sebulat suara ahli yang hadir pada 24 Syaaban 1413 Hijrah bersamaan dengan 16 Februari 1993

KEPUTUSAN JAWATANKUASA PERUNDING HUKUM SYARA' (FATWA)
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN MENGENAI
TEMPAT LETAK KERETA TINGKAT BAWAH, MASJID NEGERI SELANGOR

1. TAJUK PERSOALAN

Pihak Jabatan Agama Islam Selangor dan Masjid Negeri Selangor telah menerima banyak pertanyaan mengenai kedudukan tempat letak kereta Masjid Negeri (Tingkat bawah) berkenaan hukumnya diiktiraf sebagai Masjid atau tidak dan adakah sah untuk beriqtikaf.
Maka Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah diminta memberikan fatwanya mengenai permasalahan tersebut.

2. PERBINCANGAN DAN KEPUTUSAN

2.1. Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti dan memutuskan bahawa perkara ini perlulah dirujuk kepada DYMM Sultan Selangor, sebagai ketua agama di Negeri Selangor.

2.2. Merujuk kepada surat daripada Setiausaha Sulit Kepada DYMM Sultan Selangor dalam bilangan (25) dIm Pej. DYMM SuI. Sel 11/78 Bhg V bertarikh 5 Februari 1993 mengatakan bahawa tempat letak kereta tingkat bawah Bangunan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (Masjid Negeri) adalah sebagai Masjid dan sah untuk beriktikaf,

2.3. Oleh itu. Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (fatwa) memutuskan bahawa tempat letak kereta tingkat bawah Bangunan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (Masjid Negeri) di kira sebagai Masjid dan sah untuk beriqtikaf.

Keputusan Fatwa ini telah dibuat dengan sebulat suara ahli yang hadir pada 24 Syaaban 1413 Hijrah bersamaan 16 Febuari 1993 Masihi .

No comments:

Post a Comment